In een schrijven van 12 juli 2017 vroeg de SDIS van Nord de heer MORANT, Directeur van het Secrétariat Général pour l’Administration du Ministère de l’Intérieur (SGAMI Nord – Algemeen secretariaat voor de Administratie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken) naar de radiodekking van de Infrastructure Nationale Partagée des Transmissions (INPT – Gedeelde nationale infrastructuur van de uitzendingen) van de netwerken van Nord, de Aisne en de Ardennes in een grensoverschrijdende strook van ongeveer 20 km.

Uit het antwoord van 1 september 2017 kan worden afgeleid dat de huidige interventies gedekt zouden kunnen worden door het ANTARES-systeem; de studie wordt voortgezet.