In het kader van de samenwerkingsakkoorden tussen de Franse Republiek en het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië had de prefectuur van het departement Nord op woensdag 11 april 2018 de eer een delegatie van hoge functionarissen voor de veiligheid van de bevolking – twee vrouwen en vijf mannen – te ontvangen. De delegatie bestond uit vijf hogere officieren van de Civiele bescherming, een ambtenaar van het ministerie van vervoer en een ambtenaar van het ministerie van lokale gemeenschappen.

Tijdens dit bezoek konden verschillende punten van belang worden aangekaart, zowel op technisch vlak als op gespecialiseerd operationeel domein van de hulpverlening, de organisatie van de bevelvoering en het crisisbeheer.

Een bezoek aan de interministeriële staf van de Zone de défense et de sécurité Nord wierp een kijk op de rol, de organisatie en de middelen van de zone als het gaat over crisisbeheer. Tijdens de uiteenzetting werd de klemtoon gelegd op de grensoverschrijdende samenwerking dankzij het Interreg-project Alarm.
Tot slot kon de delegatie ook een kijkje nemen in het Operationele crisiscentrum van de Europese metropool Rijsel en werd de betrokkenheid van de lokale gemeenschappen bij het beheer van crisissen op het vlak van burgerbescherming in de kijker geplaatst.