TERUG NAAR PROJECTPARTNERS
Informaticacentrum Henegouwen

INFORMATICACENTRUM HENEGOUWEN

Het Centre Informatique van de provincie Henegouwen heeft deelgenomen aan het APPORT project in het kader van INTERREG IV. Haar opdracht betrof de ontwikkeling en het onderhoud van de website www.interreg-apport.eu.

Het Centrum is in staat om platforms te ontwikkelen voor het uitwisselen van gegevens en te zorgen voor de nodige opleiding in het kader van dit project.

+32 (0) 475 43 32 56

VERANTWOORDELIJKE JURIDISCHE AANGELEGENHEDEN

Annie TAULET

President van CIH

PROJECTVERANTWOORDELIJKE

Jean-François BEGHIN

Technisch Directeur

VERANTWOORDELIJKE FINANCIËLE AANGELEGENHEDEN

Annie TAULET

President van CIH

TERUG NAAR PROJECTPARTNERS