Tijdens het startseminarie van het ALARM-project op 31 januari 2017 werd de lay-out van de website reeds voorgesteld en na nog enkele maanden werk, vergaderden de teams van de SDIS van Nord en het CIH op 7 april 2017 om na te gaan hoe de module projectbeheer en de website vorderden.

Het CIH legt aan de SDIS van Nord uit wat het heeft ondernomen voor de creatie van de website, die stilaan vorm krijgt; de vertegenwoordigers van de SDIS zijn enthousiast over de presentatie en bezorgen aan het CIH de elementen voor de website. De leden van de stuurgroep zullen de komende weken de website moeten controleren. Bovendien zal de SDIS 59 het websitegedeelte “Nieuws” moeten aanvullen om het levendiger te maken. Als deze taken uitgevoerd zijn, kan de website online worden geplaatst. Voor het einde van het tweede semester zou de website voor het publiek toegankelijk moeten zijn.

De tool die voor de module projectbeheer werd voorgesteld, verenigt een groot deel van de functies die in de bestekken vermeld staan; er moeten nog enkele verbeteringen aangebracht worden, maar het gerealiseerde werk ziet er veelbelovend uit.