TERUG NAAR PROJECTPARTNERS
EMIZ NORD

EMIZ NORD

De prefect van de zone de défense Nord (de regio’s Nord-Pas-de-Calais en Picardie) is de bevoorrechte gesprekspartner van de nationale, departementale en lokale overheden bij crisissen die zich kunnen voordoen als gevolg van natuurlijke, technologische of andere risico’s.

Het EMIZ staat ter beschikking van de Préfet de zone en heeft als opdracht om 24u/24 de veiligheid van 6 miljoen inwoners van het gebied te waarborgen, dit in nauwe samenwerking met de prefect van het departement en van de regio’s Nord-Pas-de-Calais en Picardie.

Zij is belast met het beheer van gebeurtenissen die de grenzen van een departement overstijgen of wanneer een departement over onvoldoende middelen beschikt. Het EMIZ heeft ook een adviserende rol en waarborgt de continuiteit van de bijstand.

Het operationele centrum van de zone (COZ) binnen het EMIZ is verantwoordelijk voor een permanent operationele standby met als belangrijkste taken het verzamelen en doorgeven van operationele informatie ten behoeve van de hogere overheden organisaties en afdelingen van de defensiezone Nord en organiseert eveneens de hulpkolonnes en de coördinatie van de verdeling van noodvoorzieningen.

Het EMIZ is ook verantwoordelijk voor de uitvoering op zonaal niveau van het nationale oefenbeleid door toe te zien op de uitvoering van hun meerjarenprogramma en door het organiseren van zonale oefeningen. Gezien de diversiteit van de risico’s en bedreigingen, coördineert het prefect van de regio de middelen van publieke en private steun om de departementen te ondersteunen op het gebied van de openbare en economische veiligheid. Veiligheid omvat ook de bescherming en verdediging van vitale economische functies (distributie van drinkwater, radio, wegen) om tijdens een crisis de continuïteit van het collectieve leven te waarborgen.

Het EMIZ coördineert opleidingen voor brandweerlieden (wedstrijden organisatie, zonaal commissie management, vernieuwing van licenties).
Ten aanzien van de civiele bescherming, onderhoudt en ontwikkelt EMIZ het netwerk van relaties met het bedrijfsleven, maatschappelijke en vrijwilligersorganisaties. Daartoe zijn trainingsdagen georganiseerd voor deze actoren.

Het EMIZ heeft een extra departementale en grensoverschrijdende jurisdictie over de civiele veiligheid.

Het EMIZ heeft ervaring met samenwerking met WALLONIE in het APPORT INTERREG IV project (ORSEC, noodplannen).

+33 (0) 3 20 30 50 37

+33 (0) 3 20 30 50 61

VERANTWOORDELIJKE JURIDISCHE AANGELEGENHEDEN

Michel LALANDE

Prefect van de Zone de défense et de sécurité

PROJECTVERANTWOORDELIJKE

Eric MASSOL

Algemene controller

VERANTWOORDELIJKE FINANCIËLE AANGELEGENHEDEN

Michel LALANDE

Prefect van de Zone de défense et de sécurité

ANDERE MEDEWERKER

Justine TOP

Adjunct-kabinetschef

ANDERE MEDEWERKER

Chloé DERUYTER

Opdrachtbeheerder Interreg

TERUG NAAR PROJECTPARTNERS