TERUG NAAR PROJECTPARTNERS
Federale Diensten van de Gouverneur van West Vlaanderen

FEDERALE DIENSTEN VAN DE GOUVERNEUR VAN WEST-VLAANDEREN

De diensten van de Gouverneur van de provincie West-Vlaanderen (waaronder de Dienst Noodplanning) zijn betrokken door de rol van de gouverneurs op het vlak van civiele veiligheid.

De gouverneurs zijn gesprekspartners van de minister van Binnenlandse Zaken, die personeel voorziet voor de opdrachten van de gouverneurs.

Ze zijn regionale gesprekspartners inzake milieubeheer, het verlenen van exploitatievergunningen, waterwegen en openbaar vervoer (behalve spoorwegen). Ze zijn eveneens gesprekspartners voor de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder voor de uitvoering van de afsprakenregelingen met diensten van de gouverneur van Henegouwen en van de prefect van Nord-Pas-de-Calais.

De Dienst Noodplanning ziet er op toe dat elke gemeente een Algemeen Nood- en Interventieplan opstelt op basis van een risicoanalyse. Ze schrijft zelf ook Provinciale nood- en Interventieplannen om toe te laten grote rampen te beheren, die de inzet van aanzienlijke middelen vereisen of waarvan de aard de capaciteiten van het lokale niveau overschrijdt.

Deze dienst heeft ervaring in risicoanalyse, noodplanning en crisisbeheer op provinciaal niveau en begeleidt lokale besturen op vlak van noodplanning. Zij organiseert studiedagen en opleidingssessies voor lokale besturen en voor externen.

De risico’s in het grensgebied tussen West-Vlaanderen en Frankrijk moeten nog in kaart gebracht worden.

+32 (0) 50 30 16 11

+32 (0) 50 30 16 00

VERANTWOORDELIJKE JURIDISCHE AANGELEGENHEDEN

Carl DECALUWE

Gouverneur

PROJECTVERANTWOORDELIJKE

Anne MARTENS

arrondissementscommissaris

VERANTWOORDELIJKE FINANCIËLE AANGELEGENHEDEN

Carl DECALUWE

Gouverneur

ANDERE MEDEWERKER

Cathérine MATTHYS

Attaché

TERUG NAAR PROJECTPARTNERS