TERUG NAAR PROJECTPARTNERS
Wetenschappelijk instituut voor openbare dienstverlening-ISSeP

WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOOR OPENBARE DIENSTVERLENING

ISSeP is een instelling van openbaar nut onder toezicht van de Waalse Regering.

ISSeP voert opdrachten uit voor Wallonië op vlak van milieumetrologie (kwaliteit van water, lucht, bodem, sedimenten, afval), evaluatie en beheer van natuurlijke, industriële en technologische risico’s en technologische ontwikkeling (energetisch opbrengst van gebouwen en industriële processen).

ISSeP levert technische en wetenschappelijke ondersteuning voor Waalse openbare overheden en het bedrijfsleven.

Via haar technische en wetenschappelijke activiteiten en onderzoeksprojecten, heeft ISSeP een grote expertise opgebouwd inzake datamanagement en databanken, waaronder cartografische databanken.

De externe Directie van ISSeP, gelegen in Colfontaine (binnen de zone van het Interreg-programma) is de locatie waar alle deskundigheid bijeengebracht is.

ISSeP heeft grensoverschrijdende ervaring opgedaan binnen het project APPORT INTERREG IV door het in kaart brengen van de grensoverschrijdende technologische risico’s, door informatie beter beschikbaar te stellen en door oplossingsgericht te werken op maat van de gebruikers.

ISSeP heeft een lange traditie van grensoverschrijdende samenwerking met de regio Nord / Pas-de-Calais via deelname aan talrijke projecten over beoordeling van milieurisico’s tijdens de vorige INTERREG programmas. ISSeP is ook mede-oprichter van de grensoverschrijdend groep van Wetenschappelijk 3SP “vervuilde sites, bodem, sedimenten”, die Frans-Belgische actoren, actief in deze materie, bijeenbrengt.

+32 (0) 65 61 08 11

+32 (0) 65 61 08 08

+32 (0) 477 56 74 47

VERANTWOORDELIJKE JURIDISCHE AANGELEGENHEDEN

Bénédicte HEINDRICHS

Directeur-generaal

PROJECTVERANTWOORDELIJKE

Ali KHEFFI

Attaché

VERANTWOORDELIJKE FINANCIËLE AANGELEGENHEDEN

Cédric SERRUYS

Verantwoordelijke financiële aangelegenheden

ANDERE MEDEWERKER

Isabelle MINET

Attachée

ANDERE MEDEWERKER

Tiécoura SINABA

 

TERUG NAAR PROJECTPARTNERS