De Service départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) van Nord organiseert en realiseert een opleiding “Chemische risico’s”, “RCH3” genoemd, hoofd van de CMIC (Cellule Mobile Intervention Chimique – Mobiele cel Chemische interventie); deze loopt van 18 tot 22 september 2017 en van 2 tot 13 oktober 2017 in het Centre de Formation Départemental van Fort Mardyck.

De speciale cel RCH Chemische risico’s mag missies op zich nemen die betrekking hebben op chemische en biologische risico’s en emissiebeperking en ontsmettingRCH image 1

In het kader van een partnership voor de uitwisseling van opleidingen – dat met name tot stand kwam dankzij het Interreg FWV-project ALARM – stelde de SDIS van Nord dit jaar aan de hulpverleningszones in de grensstreek die dat wensten, voor dat hun officieren zich voor deze stage meldden.
De hulpverleningszone Henegouwen-Centrum wilde enkele van zijn agenten hiervan laten genieten. Kapitein Maxime DELPORTE van de alarmcentrale van BERGEN en kapitein Olivier COGELS van de alarmcentrale van LA LOUVIERE werden in deze opleiding geïntegreerd door toedoen van een overeenkomst tussen de SDIS van Nord (dankzij voorzitter Jean-René LECERF) en de hulpverleningszone Henegouwen (dankzij voorzitter Pascal HOYAUX).

Deze stage is bedoeld om chefs van een CMIC op verschillende domeinen op te leiden:
– bevelvoering over een CMIC;
– opleiding en bijscholing van specialisten;
– materiaal onderhouden en gebruiksklaar houden;
– advies aan overheids- en privépartners.

Na hun opleiding en een evaluatie kunnen beide officieren zo een “RCH3”-attest krijgen en hun verworven kennis doorgeven in hun reddingszone.

RCH image 3RCH image 2RCH image 4