Na de eerste levensmaanden van het ALARM-project formuleerden de leden van de strategische stuurgroep in juli van dit jaar de volgende vaststelling:

  • Er is op het vlak van civiele veiligheid geen gestructureerd Frans-Belgisch bestuur;
  • De prefect van de Zone de défense et de sécurité Nord en de Belgische gouverneurs hebben de politieke wil geuit om op institutioneel vlak een bestuursinstantie in te voeren;
  • Toen in 2014 de werkzaamheden van de Frans-Belgische parlementaire werkgroep werden geactualiseerd, bleek dat de invoering van een grensoverschrijdende overleginstantie een te volgen piste was;

De leden werken dan ook aan de invoering van een grensoverschrijdende bestuursinstantie (politieke wil van de prefect van Nord en de Belgische gouverneurs). De taken van deze instantie:

  • nog nauwere samenwerking: de grensoverschrijdende samenwerkingsacties een politieke en strategische impuls geven
  • verduurzaming / institutionalisering: het Frans-Belgische partnership op het vlak van de civiele veiligheid structureren en duurzaam maken (invoering van een permanent samenwerkingssysteem)
  • benadering die steunt op impulsen, coördinatie, leidinggeving
  • invoering van een vernuftige tool om informatie uit te wisselen en te communiceren