Van november 2016 tot juli 2017 ontmoette de Service Départemental d’Incendie et de Secours van Nord, als projectleider, de verschillende operationele partners afzonderlijk om naar hun verwachtingen aangaande het ALARM-project te peilen. Deze ontmoetingen leverden verschillende werkstromen op:
– gemeenschappelijke procedures implementeren,
– een gemeenschappelijke operationele woordenschat implementeren,
– beroepsgegevens gemeenschappelijk ter beschikking stellen,
– onderzoeken hoe de Franse en Belgische technische communicatiesystemen aangepast kunnen worden,
– de overheid bewustmaken van de problematiek van de nationale wetgevingen,
– elkaars bronnen en middelen leren kennen – gezamenlijke opleiding.

SDIS 59           Zone Westhoek        Zone Hainaut Ouest            Zone Fluvia           Zone Hainaut Est

Zone de secours LUXEMBOURG     Zone de secours DINAPHI      SDIS 08          Zone Hainaut Centre            SDIS 02