TERUG NAAR PROJECTPARTNERS
SDIS 59

SDIS 59

De SDIS is bevoegd inzake preventie, bescherming tegen en bestrijding van branden.
Verder werken zij samen met andere professionele hulpverleningsdiensten bij dringende hulpverlening, bij rampen en ongevallen en bij de preventie en evaluatie van technologische en natuurlijke risico’s.
De SDIS is vooral gericht op bijstand aan de bevolking.

Haar missies zijn:
– Evaluatie en preventie van alle risico’s van civiele veiligheid (ongevallen, rampen, technologische en natuurlijke risico’s)
– Voorbereiding van beschermingsmaatregelen en organisatie van hulpverlening
– Brandbestrijding van elke aard
– Dringende hulpverlening
– Bescherming van bevolking, goederen en het milieu.

De SDIS 59 heeft actief meegewerkt aan het project APPORT Interreg IV, meerbepaald in het kader van de grootschalige, grensoverschrijdende oefening. Daarvoor is het contact tussen Belgische en Franse brandweerofficieren meer dan noodzakelijk.

Het is door zijn grensoverschrijdende ervaring en capaciteiten dat de SDIS werd uitgekozen om projectleider te zijn van het project ALARM en dit na onderling akkoord tussen de Belgische en Franse partners.

+33 (0) 3 20 30 50 49

+33 (0) 3 20 30 50 61

+33 (0) 6 79 75 62 30

VERANTWOORDELIJKE JURIDISCHE AANGELEGENHEDEN

Jean René LECERF

Voorzitter van de Raad van beheer van SDIS van Nord

PROJECTVERANTWOORDELIJKE

Gilles GREGOIRE

Departementsdirecteur van de brandweer en hulpdiensten van NORD

VERANTWOORDELIJKE FINANCIËLE AANGELEGENHEDEN

Bruno PHILIPPE

Directeur van de groepering voor financiële aangelegenheden

ANDERE MEDEWERKER

Sébastien DESCAMPS

Commandant

ANDERE MEDEWERKER

Olivier LONVIN

Beheerscontroleur

ANDERE MEDEWERKER

Laetitia WADBLED

Assistent

TERUG NAAR PROJECTPARTNERS