Op 17 mei 2018 trokken een honderdtal burgemeesters van een grensgemeente en hun vertegen­woordigers naar Rijsel, voor het eerste themaseminarie van het Interreg-project ALARM, waar ze informatie kregen over hun rol en verantwoordelijkheden op het vlak van burgerbescherming.

 

“Betrokkenheid en verantwoordelijkheid van de burgemeesters op het vlak van burgerbescherming”, eerste themaseminarie van het ALARM-project

Dit seminarie moet ertoe bijdragen dat aan weerszijden van de grens op het vlak van burger­bescherming een gezamenlijke cultuur tot stand komt, door ervoor te zorgen dat de partners niet alleen elkaars risico’s en noodvoorzieningen goed kennen, maar ook de wetgeving die van kracht is in de twee bij het project betrokken landen.

 

“Zonder deze “basiscel”– de gemeenten – is er geen nationaal beleid voor hulpverlening en bijstand aan de bevolking,” beaamt algemeen controleur Philippe Bizet, interministerieel chef-staf van de Zone de défense et de sécurité Nord.

Deze happening, georganiseerd in het kader van hoofdlijn 3 van het ALARM-project: “Sensibilisering van de lokale autoriteitenen de bevolking”, vond plaats in het Raadhuis van de Europese metropool Rijsel (MEL).

Als partner van het ALARM-project organiseerde de MEL het evenement met de medewerking van de Services d’Incendie et de Secours van Nord (SDIS 59, projectleider) en het Europees Forum voor Stadsveiligheid (FESU).

 

De sprekers

 • Roger Vicot, burgemeester van Lomme, departementsadviseur van Nord, voorzitter van het Forum français pour la sécuritéurbaine
 • Algemeen controleur Philippe Bizet, interministerieel chef-staf van de Zone de défense et de sécurité Nord
 • Jean-François Canet, beleidsmedewerker van de directeur Veiligheid van de Prefectuur van het departement Nord
 • Marie Muselle, arrondissementscommissaris van de provincie Namen
 • Anne Martens, arrondissementscommissaris van de provincie West-Vlaanderen, verantwoordelijk voor de noodplanning
 • Commandant Sébastien Descamps, projectverantwoordelijke bij SDIS Nord
 • Valéry Ficot, directeur Patrimoine et Sécurité bij de MEL
 • Franck Coquel, directeur Groupement Information Géographique van SDIS Nord
 • Dominique Mizera, beleidsmedewerker Partenariats bij de MEL
 • Clément Stengel, 1e vicevoorzitter van het Europees Forum voor Stadsveiligheid (FESU)
 • Yves Van De Vloet, voorzitter PréventicaFrancophonie, FESU-deskundige
 • Ali Kheffi, gekwalificeerd attaché van het Institut Scientifique de Service Public (Wallonië)

 

séminaire des maires et bourgmestres à LILLE

Het ALARM-project: voor een grenzeloze veiligheid

Het in oktober 2016 gelanceerde Interreg V-project France-Wallonie-Flandre“ALARM” wil aan weerszijden van de Frans-Belgische grens een operationele, grensoverschrijdende samenwerking tot ontwikkeling brengen tussen de actoren inzake burgerbescherming en dat, op de verschillende niveaus (risicoanalyse, planning, crisisbeheer) en voor een brede waaier aan risico’s.

De grenszone wordt gekenmerkt door een grote concentratie aan industrieën, vergelijkbare natuurrisico’s, grote verkeersassen, grootschalige, grensoverschrijdende verstedelijking en een grote bevolkingsdichtheid. Hoe kan er ten overstaan van de gedeelde risico’s, beter gecommuniceerd worden om op de risico’s vooruit te lopen en georganiseerd en doeltreffend tussenbeide te komen, vooral dan in noodsituaties?

Om die uitdagingen aan te gaan verenigt het Interreg V FWV-project “ALARM” 26 partners rondom drie hoofdlijnen:

 • de analyse van de bestaande risico’s delen;
 • in het dagelijkse leven leren samenwerken om in noodsituaties beter te reageren;
 • civiele veiligheid een grotere burgercultuur geven.

De Services d’Incendie et de Secours van Nord (SDIS 59) werd verkozen tot projectleider van het ALARM-project.

 

Het ALARM-project in enkele cijfers uitgedrukt

 • 26 operationele, institutionele, technische en wetenschappelijke partners
 • 3 Services Départementaux d’Incendie et de Secours (Nord, Aisne, Ardennes)
 • 7 Belgische hulpverleningszones (Henegouwen-centrum, Henegouwen-oost, Henegouwen-west, Westhoek, Fluvia, Luxemburg, Dinaphi)
 • 3 departementen (Nord, Aisne, Ardennes) en 1 metropool (MEL)
 • 4 provincies (West-Vlaanderen, Henegouwen, Namen, Luxemburg)
 • 620 burgemeesters van een grensgemeente

620 km grens tussen Frankrijk en België

 

https://meldsp.lillemetropole.fr/catalogue/Catalogue%20ALARMpour%20web.html