TERUG NAAR PROJECTPARTNERS
Diensten van de Gouverneur van de Provincie Henegouwen

DIENSTEN VAN DE GOUVERNEUR VAN DE PROVINCIE HENEGOUWEN

De betrokkenheid van de diensten van de Gouverneur van de provincie Henegouwen wordt verklaard door de rol van de provinciegouverneurs op het vlak van civiele veiligheid.

De gouverneur ziet toe dat elke gemeente een Algemeen Nood- en Interventieplan opstelt op basis van een risicoanalyse dat kan worden geactiveerd in het geval van een zwaar ongeval of ramp en dat er ook een provinciaal Nood- en interventieplan opgemaakt wordt voor grote rampen die de inzet van aanzienlijke middelen eisen of voor gebeurtenissen waarvan de aard het lokale niveau overstijgt. De gouverneurs zijn de gesprekspartners van de minister van Binnenlandse Zaken (die personeel voorziet voor de opdrachten van de gouverneurs), maar ook van de Belgische regio’s met bevoegdheden op vlak van milieubeheer, verlenen van exploitatievergunningen, waterwegen, en openbaar vervoer (behalve spoorwegen).

De gouverneurs zijn ook de gesprekspartners bij grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder voor de uitvoering van de bijstandsovereenkomsten met de gouverneur van Henegouwen en met de prefect van Nord-Pas-de-Calais.

De diensten van de gouverneur van Henegouwen hebben het project APPORT Interreg IV gecoördineerd.

+32 (0) 65 39 64 52

+32 (0) 65 36 03 70

+32 (0) 475 67 18 41

VERANTWOORDELIJKE JURIDISCHE AANGELEGENHEDEN

Tommy LECLERCQ

Gouverneur

PROJECTVERANTWOORDELIJKE

Marcel SMITS

Inspecteur-generaal

VERANTWOORDELIJKE FINANCIËLE AANGELEGENHEDEN

Marcel SMITS

Inspecteur-generaal

ANDERE MEDEWERKER

Céline DELARUE

Attaché noodplanning

TERUG NAAR PROJECTPARTNERS