TERUG NAAR PROJECTPARTNERS
Diensten van de Gouverneur van de Provincie Namen

DIENSTEN VAN DE GOUVERNEUR VAN DE PROVINCIE NAMEN

De betrokkenheid van de diensten van de Gouverneur van de provincie wordt verklaard door de rol van de provinciegouverneurs op het vlak van civiele veiligheid.

De gouverneur ziet toe dat elke gemeente een Algemeen Nood- en Interventieplan opstelt op basis van een risicoanalyse dat kan worden geactiveerd in het geval van een zwaar ongeval of ramp en dat er ook een provinciaal Nood- en interventieplan opgemaakt wordt voor grote rampen die de inzet van aanzienlijke middelen eisen of voor gebeurtenissen waarvan de aard het lokale niveau overstijgt.

De gouverneurs zijn de gesprekspartners van de minister van Binnenlandse Zaken (die personeel voorziet voor de opdrachten van de gouverneurs), maar ook van de Belgische regio’s met bevoegdheden op vlak van milieubeheer, verlenen van exploitatievergunningen, waterwegen, en openbaar vervoer (behalve spoorwegen).

De gouverneurs zijn ook de gesprekspartners bij grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder voor de uitvoering van de bijstandsovereenkomsten met de gouverneur en met de prefect van France.

+32 (0) 81 25 68 68

+32 (0) 81 25 68 46

+32 (0) 81 23 19 47

VERANTWOORDELIJKE JURIDISCHE AANGELEGENHEDEN

Denis MATHEN

Gouverneur

PROJECTVERANTWOORDELIJKE

Marie MUSELLE

Arrondissementscommissaris

VERANTWOORDELIJKE FINANCIËLE AANGELEGENHEDEN

Denis MATHEN

Gouverneur

ANDERE MEDEWERKER

Jean-Yves DEFFRASNE

Diensthoofd burgerbescherming

TERUG NAAR PROJECTPARTNERS