TERUG NAAR PROJECTPARTNERS
Vlaamse Overheid Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust-MDK

VLAAMSE OVERHEID – AGENTSCHAP VOOR MARITIEME DIENSTVERLENING EN KUST

Ervaring met kustverdediging.

Ervaring met numerieke modellering van overstromingen door de zee in superstormcondities.

De MDK (departement MOW) is een dienst bij de Vlaamse overheid, die alle Vlaamse werken en studies uitvoert wat betreft kustverdediging.

+32 (0) 59 55 42 11

+32 (0) 59 50 70 37

+32 (0) 475 59 08

VERANTWOORDELIJKE JURIDISCHE AANGELEGENHEDEN

Kathleen BERNAERT

Afdelingshofd

PROJECTVERANTWOORDELIJKE

Steve TIMMERMANS

Advisor

VERANTWOORDELIJKE FINANCIËLE AANGELEGENHEDEN

Kathleen BERNAERT

Afdelingshofd

ANDERE MEDEWERKER

Toon VERWAEST

Ingenieur

ANDERE MEDEWERKER

Thoon DAPHNE

Ingenieur

TERUG NAAR PROJECTPARTNERS