TERUG NAAR PROJECTPARTNERS
Reddingszone DINAPHI

REDDINGSZONE DINAPHI

De Zone DINAPHI is het gevolg van de hervorming van de brandweerdiensten afgedwongen door de wet van 15 mei 2007, die de oprichting van gemeentelijke brandweerdiensten voorziet. Nieuwe entiteiten werden dus gevormd boven het gemeentelijk niveau.
De implementatie is op basis van het principe: “Elke burger heeft het recht op de snelst adequate hulp.”

De gemeentelijke, provinciale of regionale grenzen zullen interventies van de hulpdiensten niet meer bemoeilijken.”
Deze logica van de bijstand zal worden uitgebreid voor grensoverschrijdende interventies.
Het operationele instrument van grensoverschrijdende samenwerking op operationeel niveau is de hulpverleningzone. De 3 hulpverleningszones uit Henegouwen hebben een grens met Frankrijk, net zoals 2 hulpverleningszones uit West-Vlaanderen. Enkele Belgische brandweerkorpsen werden al in bijstandacties in Frankrijk betrokken.

De Belgische hulpdiensten zijn af en toe bij oefeningen betrokken.

+32 (0) 2 208 82 57

VERANTWOORDELIJKE JURIDISCHE AANGELEGENHEDEN

Nathalie DEMANET

Voorzitter van de zoneraad Burgemeester van Havelanche

PROJECTVERANTWOORDELIJKE

Major Daniel BOUSSIFET

Zonechef

ANDERE MEDEWERKER

Alain MACQ

Kapitein

TERUG NAAR PROJECTPARTNERS