TERUG NAAR PROJECTPARTNERS
Reddingszone Luxemburg

REDDINGSZONE LUXEMBURG

De Zone LUX is het gevolg van de hervorming van de brandweerdiensten afgedwongen door de wet van 15 mei 2007, die de oprichting van gemeentelijke brandweerdiensten voorziet. Nieuwe entiteiten werden dus gevormd boven het gemeentelijk niveau.

De implementatie is op basis van het principe: “Elke burger heeft het recht op de snelst adequate hulp.”

De gemeentelijke, provinciale of regionale grenzen zullen interventies van de hulpdiensten niet meer bemoeilijken.”
Deze logica van de bijstand zal worden uitgebreid voor grensoverschrijdende interventies.

Het operationele instrument van grensoverschrijdende samenwerking op operationeel niveau is de hulpverleningzone. De 3 hulpverleningszones uit Henegouwen hebben een grens met Frankrijk, net zoals 2 hulpverleningszones uit West-Vlaanderen. Enkele Belgische brandweerkorpsen werden al in bijstandacties in Frankrijk betrokken.

De Belgische hulpdiensten zijn af en toe bij oefeningen betrokken.

+32 (0) 63 21 28 71

VERANTWOORDELIJKE JURIDISCHE AANGELEGENHEDEN

Vincent MAGNUS

President van de reddingszone LUX – Burgemeester van Arlon

PROJECTVERANTWOORDELIJKE

Joël EVEN

Zonecommandant

VERANTWOORDELIJKE FINANCIËLE AANGELEGENHEDEN

Frédéric THILL

Bijzondere rekenplichtige

ANDERE MEDEWERKER

Thierry HUET

Kolonel

TERUG NAAR PROJECTPARTNERS