TERUG NAAR PROJECTPARTNERS
Zone Westhoek

ZONE WESTHOEK

De Zone Westhoek is het gevolg van de hervorming van de brandweerdiensten afgedwongen door de wet van 15 mei 2007, die de oprichting van gemeentelijke brandweerdiensten voorziet. Nieuwe entiteiten werden dus gevormd boven het gemeentelijk niveau.
De implementatie is op basis van het principe: “Elke burger heeft het recht op de snelst adequate hulp.”

De gemeentelijke, provinciale of regionale grenzen zullen interventies van de hulpdiensten niet meer bemoeilijken.”
Deze logica van de bijstand zal worden uitgebreid voor grensoverschrijdende interventies.
Het operationele instrument van grensoverschrijdende samenwerking op operationeel niveau is de hulpverleningzone. De 3 hulpverleningszones uit Henegouwen hebben een grens met Frankrijk, net zoals 2 hulpverleningszones uit West-Vlaanderen. Enkele Belgische brandweerkorpsen werden al in bijstandacties in Frankrijk betrokken.

De Belgische hulpdiensten zijn af en toe bij oefeningen betrokken.

+32 (0) 58 33 26 60

VERANTWOORDELIJKE JURIDISCHE AANGELEGENHEDEN

Marc VANDEN BUSSCHE

Burgemeester Koksijde

PROJECTVERANTWOORDELIJKE

Robert VAN PRAET

Zonecommandant

VERANTWOORDELIJKE FINANCIËLE AANGELEGENHEDEN

Thierry HUGUES
TERUG NAAR PROJECTPARTNERS