COOKIES

Wij delen tevens mee dat het mogelijk is dat tijdens uw bezoek aan de website automatisch een cookie wordt geïnstalleerd in uw navigatiesoftware.

Een cookie is een geheel van gegevens waarmee u niet als gebruiker geïdentificeerd kunt worden, maar waarmee informatie kan worden weggeschreven wanneer u op de website surft.

In overeenstemming met de aanbevelingen van de CNIL (Franse Nationale Commissie Informatica en Vrijheden) wijzen wij erop dat de navigatiesoftware zo geparametreerd kan worden dat u wordt geïnformeerd als er een cookie aanwezig is, en dat u die kunt weigeren.

U hebt tevens het recht om toegang te verschaffen tot de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die via de cookie onder de bovenstaande voorwaarden worden meegedeeld; u kunt deze gegevens ook laten wijzigen.