INTERREG

Het Europees territoriaal samenwerkingsprogramma Interreg V France-Wallonie-Vlaanderen spruit voort uit de wil om economische en sociale uitwisseling tussen vijf grensgebieden in de hand te werken: de regio’s Hauts-de-France en Grand Est in Frankrijk; Wallonië, West- en Oost-Vlaanderen in België. Het wil gemeenschappelijke bevoegdheden samenvoegen en tegelijkertijd de rijkdommen van elke betrokken regio valoriseren ten gunste van de inwoners van de zone.

In totaal wordt 170 miljoen euro afkomstig van EFRO toegekend aan het programma om projecten te ondersteunen die onder vier samenwerkingsthema’s vallen

Onderzoek, vernieuwing en technologieoverdracht

Concurrentievermogen van kmo’s

Erfgoed, natuurlijke rijkdommen, risicobeheer

Sociale cohesie, gezondheid, opleiding en werkgelegenheid

Interreg banner