Het afsluitende webinar van het Interreg FWVL Alarmproject vond plaats op 29 september 2021 van 9.30 tot 12.00 uur in aanwezigheid
van bijna 70 deelnemers en partners. Deze ochtend was een gelegenheid om de balans op te maken van de acties en tools die sinds 2016
zijn ontwikkeld en om alle mensen die direct of indirect hebben bijgedragen hartelijk te bedanken.

De webinarpresentatie en de gepresenteerde documenten kunnen hieronder worden gedownload :

Séminaire_cloture_alarm_290921

Guide et fiche_ndls

Règlementation sécurité civile_ndls

GeoAlarm-kaartplatform (inloggen en registreren)