Laatste nieuws

ALARM : 26 partners aan weerskanten van de Frans-Belgische grens

Meer informatie
SDIS 59
SDIS 59
SDIS 59
SDIS 59
SDIS 59
SDIS 59
SDIS 59
SDIS 59
SDIS 59
SDIS 59
SDIS 59
SDIS 59
SDIS 59
SDIS 59
SDIS 59
SDIS 59
SDIS 59
SDIS 59
SDIS 59
SDIS 59
SDIS 59
SDIS 59
SDIS 59
SDIS 59
SDIS 59
SDIS 59

Het ALARM-project kadert in het Europees territoriaal samenwerkingsprogramma Interreg V France-Wallonie-Vlaanderen 2014-2020. Het wordt medegefinancierd door Europa ten belope van 50% van het totale budget, hetzij 1.434.379 € van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) voor een budget van 2.868.758 €.

0
BELGISCHE EN FRANSE PARTNERS
0
SAMENWERKING HOOFDLIJNEN
0
GEMEENSCHAPPELIJKE GRENS
0
INWONERS PER KM2
Interreg banner