TERUG NAAR PROJECTPARTNERS
Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV)

AGENTSCHAP VOOR INFORMATIE VLAANDEREN

Het AGIV bouwt samen met haar partners de Vlaamse Geografische Data-Infrastructuur uit.

We realiseren integreerbare oplossingen voor het efficiënte gebruik van geografische informatie door overheidsinstellingen, bedrijven en burgers.

+32 (0) 9 276 15 00

+32 (0) 9 276 15 05

VERANTWOORDELIJKE JURIDISCHE AANGELEGENHEDEN

Joris SANDERS

Directeur

PROJECTVERANTWOORDELIJKE

Jo VAN VALCKENBORGH

Stafmedewerker Innovatie

VERANTWOORDELIJKE FINANCIËLE AANGELEGENHEDEN

Joris SANDERS

Directeur

TERUG NAAR PROJECTPARTNERS