TERUG NAAR PROJECTPARTNERS
DREAL des Hauts-de-France

DREAL DES HAUTS-DE-FRANCE

De DREAL is een overheidsinstantie die in haar regio het beleid uitvoert van de minister van Milieu, duurzame ontwikkeling, vervoer en huisvesting. Dit beleid is gebaseerd op de Grenelle-wetgeving.

Wat de duurzame ontwikkeling betreft, staat de DREAL onder leiding van de regionale Prefect.

De DREAL verleent expertise en ingenieurscapaciteit ten voordele van de Staat.

DREAL des Hauts-de-France werkt dagelijks samen met EMIZ NORD en met de Préfecture du NORD en was reeds betrokken in het project APPORT INTERREG IV.

+33 (0) 3 20 13 48 48

+33 (0) 3 20 13 48 78

VERANTWOORDELIJKE JURIDISCHE AANGELEGENHEDEN

Vincent MOTYKA

Regionaal Directeur

PROJECTVERANTWOORDELIJKE

David TORRIN

Hoofd van de Dienst risico’s

VERANTWOORDELIJKE FINANCIËLE AANGELEGENHEDEN

Francis BOULANGER

Secretaris-generaal

ANDERE MEDEWERKER

Laurent CHAUVEL

Afdelingshoofd Ongevalrisico’s

ANDERE MEDEWERKER

Elisabeth BODIER

Beleidsmedewerker Europa en grensoverschrijdend

ANDERE MEDEWERKER

Guenaële BAUDE-LEGULUDEC

Beleidsmedewerker van de delegatie van het bekken Artois-Picardie, dienst Water en Natuur

ANDERE MEDEWERKER

Frédéric FLEURY

Beleidsmedewerker Veiligheid Defensie

TERUG NAAR PROJECTPARTNERS