TERUG NAAR PROJECTPARTNERS
European Forum for Urban Security-EFUS

EUROPEAN FORUM FOR URBAN SECURITY

Het Europees forum voor stedelijke veiligheid (EFUS) is een NGO die 250 lokale overheden in Europa verenigt, waarvan een aantal Belgische steden en gemeenten in Henegouwen en Franse steden en gemeenten in Nord-Pas-de-Calais, namelijk Rijsel, Amiens, Lomme, Bergen, Charleroi, etc.

FESU beschikt over een netwerk van deskundigen uit verschillende universiteiten en privé instellingen en steunt de steden in hun gemeenschappelijke visie.

FESU heeft een overlegrol bij de Europese Commissie, Raad van Europa en OVN. FESU is regionale vicevoorzitter van het programma Global Network on Safer Cities geleid door UN Habitat.

FESU zorgt voor de opleiding van verkozenen, het opstellen van gidsen van goede praktijk en het bevordering van de uitwisselingen tussen gemeenten.

FESU heeft veel ervaring inzake grootschalige culturele en sportieve evenementen (Europese voetbalbekers, muzikale zomerfestivals,…).

FESU onderhoudt contacten met Union des villes et des communes de WALLONIE (UVCW, Vereniging van Waalse steden en gemeenten), de Vereniging van de Vlaamse steden en gemeenten (VVSG) en de Association des maires du Nord 59 (Vereniging van NORD 59 burgemeesters).

Het EFUS organiseerde de Conferentie “Veiligheid, democratie en steden”, waar het “Manifest van Aubervilliers en Saint-Denis” van 14/12/2012 werd goedgekeurd; dit manifest bepaalde onder meer het volgende:

  • de gemeenschappen zetten aan tot een participatieve dynamiek die een gevoel van saamhorigheid schept, dat uiteindelijk sociale banden tot stand kan brengen;
  • Het EFUS raadt aan om de nodige middelen te vinden om de lokale overheden te informeren en op te leiden, zodat ze mee de risico’s kunnen beperken en beheren.

+33 (0) 1 40 64 49 00

+33 (0) 6 70 79 22 63

VERANTWOORDELIJKE JURIDISCHE AANGELEGENHEDEN

Elisabeth JOHNSTON

Algemeen Directeur

PROJECTVERANTWOORDELIJKE

Yves VAN de VLOET

Adviseur Grensoverschrijdende samenwerking

VERANTWOORDELIJKE FINANCIËLE AANGELEGENHEDEN

Alexandra RUIZ

Financieel verantwoordelijke

ANDERE MEDEWERKER

Lucile GARNIER

Afgevaardigde voor de Europese projecten

ANDERE MEDEWERKER

Marti NAVARRO REGAS

Stafmedewerker

TERUG NAAR PROJECTPARTNERS