TERUG NAAR PROJECTPARTNERS
Prefet Hauts-de-France

PREFET HAUTS DE FRANCE

De dienst SIRACED-PC is een dienst van de Préfecture de Département, verbonden aan de Préfet du Nord en haar missie is het beheer van crisissituaties onder de autoriteit van de Préfet.

De bescherming van de bevolking is er allereerst op gericht om crises te vermijden en om op zijn minst de gevolgen ervan op mensen, goederen en de socio-economische activiteiten minimaal te houden.

De SIRACED-PC is belast met het organiseren van de civiele veiligheid en de verdediging van civiele overheden teneinde rampen te vermijden en te bestrijden. Zij staat in voor de coordinatie tussen de publieke en private betrokken actoren.

De SIRACED-PC kan bijdragen aan het project ALARM door:

– ervaring in noodplanning binnen het Departement Nord
– contacten met de burgemeesters uit de grensregio

+33 (0) 3 20 30 53 55

VERANTWOORDELIJKE JURIDISCHE AANGELEGENHEDEN

Michel LALANDE

Préfet du Nord

PROJECTVERANTWOORDELIJKE

Cédric LEROY

Directeur van de SIRACED PC 59

VERANTWOORDELIJKE FINANCIËLE AANGELEGENHEDEN

Michel LALANDE

Préfet du Nord

TERUG NAAR PROJECTPARTNERS