TERUG NAAR PROJECTPARTNERS
SDIS 02

SDIS 02

De SDIS is bevoegd inzake preventie, bescherming tegen en bestrijding van branden.

Verder werken zij samen met andere professionele hulpverleningsdiensten bij dringende hulpverlening, bij rampen en ongevallen en bij de preventie en evaluatie van technologische en natuurlijke risico’s.

De SDIS is vooral gericht op bijstand aan de bevolking.

Haar missies zijn:

– Evaluatie en preventie van alle risico’s van civiele veiligheid (ongevallen, rampen, technologische en natuurlijke risico’s).
– Voorbereiding van beschermingsmaatregelen en organisatie van hulpverlening
– Brandbestrijding van elke aard
– Dringende hulpverlening
– Bescherming van bevolking, goederen en het milieu.

De SDIS 02 is gelegen in een grensgebied. Door de geografische uitbreiding met de Belgische en Franse Ardennen naar de volledige grens wordt de SDIS 02 betrokken in het project na akkoord tussen de Belgische en Franse partners.

+33 (0) 3 64 16 10 00

+33 (0) 3 64 16 10 03

VERANTWOORDELIJKE JURIDISCHE AANGELEGENHEDEN

Nicolas FRICOTEAUX

Voorzitter van de Raad van beheer van SDIS

PROJECTVERANTWOORDELIJKE

Gilles RAGOT

Kolonel – Directeur van de SDIS

ANDERE MEDEWERKER

Christian BOULARD

Kolonel – adjunct-departementsdirecteur

TERUG NAAR PROJECTPARTNERS