TERUG NAAR PROJECTPARTNERS
SDIS 08

SDIS 08

De SDIS is bevoegd inzake preventie, bescherming tegen en bestrijding van branden.

Verder werken zij samen met andere professionele hulpverleningsdiensten bij dringende hulpverlening, bij rampen en ongevallen en bij de preventie en evaluatie van technologische en natuurlijke risico’s.

De SDIS is vooral gericht op bijstand aan de bevolking.

Haar missies zijn:

– Evaluatie en preventie van alle risico’s van civiele veiligheid (ongevallen, rampen, technologische en natuurlijke risico’s).
– Voorbereiding van beschermingsmaatregelen en organisatie van hulpverlening
– Brandbestrijding van elke aard
– Dringende hulpverlening
– Bescherming van bevolking, goederen en het milieu.

+33 (0) 3 24 32 46 00

+33 (0) 3 24 33 34 30

VERANTWOORDELIJKE JURIDISCHE AANGELEGENHEDEN

Pierre CORDIER

Voorzitter van de Raad van beheer van SDIS

PROJECTVERANTWOORDELIJKE

Patrick SORIEUL

Departementsdirecteur van de SDIS

ANDERE MEDEWERKER

François-Xavier MALNOURY

Kapitein

TERUG NAAR PROJECTPARTNERS