TERUG NAAR PROJECTPARTNERS
Diensten van de Gouverneur van de Provincie Luxemburg

DIENSTEN VAN DE GOUVERNEUR VAN DE PROVINCIE LUXEMBURG

De diensten van de Gouverneur van de provincie Luxemburg zijn betrokken door de rol van de provinciegouverneurs op vlak van civiele veiligheid.

Deze diensten waken er over dat elke gemeente op basis van een risicoanalyse een Algemeen Nood- en Interventieplan opstelt en stellen zelf ook Provinciale nood- en Interventieplannen om toe te laten grote rampen te beheren die de inzet van aanzienlijke middelen vereisen of waarvan de aard de capaciteiten van het lokale niveau overschrijdt.

De gouverneurs zijn de gesprekspartners van de minister van Binnenlandse Zaken, die personeel voorziet voor de opdrachten van de gouverneurs.

Zij zijn ook regionale gesprekspartnerswat betreft milieubeheer, verlenen van exploitatievergunningen, waterwegen, en openbaar vervoer (behalve spoorwegen).

+32 (0) 63 23 10 70

+32 (0) 63 23 10 71

+32 (0) 63 21 99 09

VERANTWOORDELIJKE JURIDISCHE AANGELEGENHEDEN

Olivier SCHMITZ

Gouverneur van de Provincie

PROJECTVERANTWOORDELIJKE

Olivier SCHMITZ

Gouverneur van de Provincie

TERUG NAAR PROJECTPARTNERS