TERUG NAAR PROJECTPARTNERS
Zone Fluvia

ZONE FLUVIA

De Zone Fluvia is het gevolg van de hervorming van de brandweerdiensten afgedwongen door de wet van 15 mei 2007, die de oprichting van gemeentelijke brandweerdiensten voorziet. Nieuwe entiteiten werden dus gevormd boven het gemeentelijk niveau.

De implementatie is op basis van het principe: “Elke burger heeft het recht op de snelst adequate hulp.”
De gemeentelijke, provinciale of regionale grenzen zullen interventies van de hulpdiensten niet meer bemoeilijken.”
Deze logica van de bijstand zal worden uitgebreid voor grensoverschrijdende interventies.

Het operationele instrument van grensoverschrijdende samenwerking op operationeel niveau is de hulpverleningzone. De 3 hulpverleningszones uit Henegouwen hebben een grens met Frankrijk, net zoals 2 hulpverleningszones uit West-Vlaanderen. Enkele Belgische brandweerkorpsen werden al in bijstandacties in Frankrijk betrokken.

De Belgische hulpdiensten zijn af en toe bij oefeningen betrokken.

+32 (0) 56 22 44 44

+32 (0) 56 23 99 70

VERANTWOORDELIJKE JURIDISCHE AANGELEGENHEDEN

Claude CROES

President van de zone – Burgemeester Deerlijk

PROJECTVERANTWOORDELIJKE

Frank MAERTENS

Zonechef

VERANTWOORDELIJKE FINANCIËLE AANGELEGENHEDEN

Justine VERNAECKT

Verantwoordelijke financiële aangelegenheden

ANDERE MEDEWERKER

Chris DERYCKERE

Brandweerman

ANDERE MEDEWERKER

Rudy DECLERCQ

Brandweerman – Proactief zonaal medewerker

TERUG NAAR PROJECTPARTNERS