TERUG NAAR PROJECTPARTNERS
Zone Hainaut Centre

ZONE HAINAUT CENTRE

De Zone Hainaut Centre is het gevolg van de hervorming van de brandweerdiensten afgedwongen door de wet van 15 mei 2007, die de oprichting van gemeentelijke brandweerdiensten voorziet. Nieuwe entiteiten werden dus gevormd boven het gemeentelijk niveau.

De implementatie is op basis van het principe: “Elke burger heeft het recht op de snelst adequate hulp.”
De gemeentelijke, provinciale of regionale grenzen zullen interventies van de hulpdiensten niet meer bemoeilijken.”
Deze logica van de bijstand zal worden uitgebreid voor grensoverschrijdende interventies.

Het operationele instrument van grensoverschrijdende samenwerking op operationeel niveau is de hulpverleningzone. De 3 hulpverleningszones uit Henegouwen hebben een grens met Frankrijk, net zoals 2 hulpverleningszones uit West-Vlaanderen. Enkele Belgische brandweerkorpsen werden al in bijstandacties in Frankrijk betrokken.

De Belgische hulpdiensten zijn af en toe bij oefeningen betrokken.

+32 (0) 64 23 98 90

+32 (0) 499 23 98 90

VERANTWOORDELIJKE JURIDISCHE AANGELEGENHEDEN

Jacques GOBERT

Burgemeester van la Louvière – President van de zone centre

PROJECTVERANTWOORDELIJKE

Philippe STAQUET

Zonechef

VERANTWOORDELIJKE FINANCIËLE AANGELEGENHEDEN

Jacques GOBERT

Burgemeester van la Louvière – President van de zone centre

ANDERE MEDEWERKER

Daniel JONAS

Majoor – Verantwoordelijk voor de 100-112-centrale

TERUG NAAR PROJECTPARTNERS