TERUG NAAR PROJECTPARTNERS
Waalse Overheidsdienst (SPW)

WAALSE OVERHEIDSDIENST (SPW)

In België zijn de regio’s Vlaanderen, Wallonië en Brussel-Hoofdstad bevoegd inzake landontwikkeling en landgebruik, natuurlijke hulpbronnen, milieu en preventie/beheer van de bijhorende risico’s, alsook het toezicht op de lokale overheden.

De Waalse Overheidsdienst (SPW) is het bestuur dat belast is met de uitvoering van het regionaal beleid van de Waalse regering in deze materies en is betrokken bij het verstrekken van gegevens en/of expertise over verschillende aspecten van het project:

– Anticipatie en beheer van crisissituaties in verband met regionale kwesties. Het Waalse Regionale Crisiscentrum (CRC-W) is transversale dienst van het SPW met deze specifieke taak en dat valt onder het gezag van de minister-president. Het zal alle diensten van de SPW betrokken bij het project vertegenwoordigen en zal zijn methodologische ondersteuning in crisisanticipatie/crisisbeheersing en de coördinatie van de operaties ter beschikking stellen.

– Het leefmilieu en preventie van alle risico’s die gevolgen kunnen hebben op de het leefmilieu. Voor het uitvoeren van haar taken van openbare dienstverlening, beheert SPW (DGO3, DGO4) de gegevens die leefmilieu, stedebouw en industriële activiteiten karakteriseren en gebruikt die om risico’s te beheersen en haar adviezen over aanvragen voor vergunningen te motiveren. Het project zal deze gegevens hergebruiken om de elementen aanwezig in het grensgebied te karakteriseren.

– De verspreiding van ruimtelijke gegevens. Het departement “Géomatique” zal haar kaartgegevens aanbieden aan het project en zal advies verstrekken tijdens de integratie van data en de oprichting van een gezamenlijk platform voor het delen en uitwisselen van informatie.

– De operationele coördinatie met lokale en bovenlokale autoriteiten onder toezicht van de Waalse regering en de DGO5.

+32 (0) 81 25 61 41

VERANTWOORDELIJKE JURIDISCHE AANGELEGENHEDEN

Sylvie MARIQUE

Secretaris-generaal

PROJECTVERANTWOORDELIJKE

Paul DEWIL

Directeur van het CRC-W

VERANTWOORDELIJKE FINANCIËLE AANGELEGENHEDEN

Anne-Marie HAMES

Plaatsvervangend Directeur

ANDERE MEDEWERKER

Xavier DEMARETS

Directeur

ANDERE MEDEWERKER

Jean-Claude JASSELETTE

Directeur

ANDERE MEDEWERKER

Martian LECLERCQ

Computer wetenschapper van het CRC-W

TERUG NAAR PROJECTPARTNERS