TERUG NAAR PROJECTPARTNERS
Zone Hainaut Est

ZONE HAINAUT EST

De Zone Hainaut Est is het gevolg van de hervorming van de brandweerdiensten afgedwongen door de wet van 15 mei 2007, die de oprichting van gemeentelijke brandweerdiensten voorziet. Nieuwe entiteiten werden dus gevormd boven het gemeentelijk niveau.

De implementatie is op basis van het principe: “Elke burger heeft het recht op de snelst adequate hulp.”

De gemeentelijke, provinciale of regionale grenzen zullen interventies van de hulpdiensten niet meer bemoeilijken.”

Deze logica van de bijstand zal worden uitgebreid voor grensoverschrijdende interventies.

Het operationele instrument van grensoverschrijdende samenwerking op operationeel niveau is de hulpverleningzone. De 3 hulpverleningszones uit Henegouwen hebben een grens met Frankrijk, net zoals 2 hulpverleningszones uit West-Vlaanderen. Enkele Belgische brandweerkorpsen werden al in bijstandacties in Frankrijk betrokken.

De Belgische hulpdiensten zijn af en toe bij oefeningen betrokken.

+32 (0) 71 86 00 11

+32 (0) 475 44 25 73

VERANTWOORDELIJKE JURIDISCHE AANGELEGENHEDEN

Philippe BLANCHART

Plaatsvervangend Burgemeester van Thuin – President van de zone Est

PROJECTVERANTWOORDELIJKE

Daniel DE CLERCQ

Kolonel – ZoneCommandant

VERANTWOORDELIJKE FINANCIËLE AANGELEGENHEDEN

Philippe BLANCHART

Plaatsvervangend Burgemeester van Thuin – President van de zone Est

ANDERE MEDEWERKER

Yves DE MEYER


Majoor

ANDERE MEDEWERKER

Bernard BODSON


Majoor

TERUG NAAR PROJECTPARTNERS