In Frankrijk worden operationele opleidingen i.v.m. de discipline “Gestion Opérationnelle et Commandemant” (Operationeel beheer en bevelvoering – GOC) voornamelijk georganiseerd in het kader van conversieopleidingen voor operationele beroepen; ze worden gegeven door leidinggevend personeel van de brandweer (onderofficieren en officieren). Elk niveau omvat verschillende waarde-eenheden die verworven moeten zijn om het beroep te kunnen uitoefenen.

Op 14 september 2017 begaf een Frans officier zich op gezamenlijk verzoek van de École Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-pompiers (ENSOSP) en SDIS Nord, naar de staf van de Belgische Civiele Veiligheid in Brussel om deze aanpak voor te stellen.

Sinds deze ontmoeting werken het KCCE (federaal Kenniscentrum voor Civiele Veiligheid) en de ENSOSP aan de invoering van een overeenkomst.

In afwachting dat die overeenkomst een feit wordt, en in de lijn van de eerste GOC-informatiesessie in 2018, werd het experiment herhaald op verzoek van de Ecole Provinciale du Feu du Hainaut, die zijn pool van instructeurs wil uitbreiden.

Deze sessie vond plaats op 23, 25, 26 en 27 september 2019 op verschillende sites, afhankelijk van de thema’s die aan bod kwamen:

  • Oefensite van de Ecole du Feu du Hainaut: RPA Hainaut Sécurité in Bauffe
  • Industriezone Beghin-Say in Thumeries
  • Hulpposten van BERGEN en MOESKROEN

In de loop van deze vier dagen konden vijf Franse officieren en onderofficieren (SDIS 59) hun kennis delen met twaalf officieren en onderofficieren uit de drie hulpverleningszones van de provincie Henegouwen (Zone WAPI, Zone Hainaut Centre en Zone Hainaut Est) en de hulpverleningszone van Waals-Brabant.