Tot de vele werkpijlers waaraan de 26 partners van het Interreg V-project Alarm zich wijden,

moet voortaan ook de grensoverschrijdende toenadering tussen Gezondheid en Civiele veiligheid worden gerekend.

Gemeenschappelijke doelstelling: de Franse en Belgische burgers een betere oplossing bieden.

SDIS Nord organiseerde op 28 februari 2019 een eerste vergadering bij CODIS Nord. Hieraan namen deel:

– de État-Major Interministériel de la Zone de défense et de sécurité Nord (EMIZ Nord – interministeriële staf defensie- en veiligheidszone van Nord);

– de SDIS Nord en de SDIS Ardennes;

– het Agence Régionale de Sécurité des Hauts de France (regionaal agentschap voor Veiligheid van Hauts-de-France);

– de SAMU Nord;

– de Direction des Sécurités de Nord (Directie veiligheid Nord);

– de diensten van de gouverneur van de provincie Henegouwen;

– de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid (Wallonië en West-Vlaanderen);

– de hulpverleningszone Fluvia en de reddingszone Picardisch Wallonië (West-Henegouwen).

Dit was het programma van de dag:

– voorstelling van het ALARM-project en voorstelling van de vorderingen;

– voorstelling van de historiek en de implementatie van het samenwerkingsraamakkoord “Gezondheid” Frankrijk/België;

– grensoverschrijdende belangen i.v.m. de toenadering tussen Gezondheid en Civiele veiligheid.

De actoren van de Civiele veiligheid wachten nog op de ondertekening van de binationale administratieve regeling waarmee lokale operationele en financiële overeenkomsten kunnen worden uitgewerkt.

Nadat ze lokaal zijn uitgewerkt, wordt een ontmoeting gepland met de operationele actoren van Civiele veiligheid en Gezondheid: SDIS /ARS /SAMU /Federale dienst voor hygiëne.