De SDIS van Nord verwelkomt de Belgische officieren tijdens de opleidingssessie RCH3.

2017-10-06T13:25:18+02:00vrijdag 29 september 2017|werkgroep ALARM|

De Service départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) van Nord organiseert en realiseert een opleiding “Chemische risico’s”, “RCH3” genoemd, hoofd van de CMIC (Cellule Mobile Intervention Chimique – Mobiele cel Chemische interventie); deze loopt van 18 tot 22 september 2017 en van 2 tot 13 oktober 2017 in het Centre de Formation Départemental van Fort [...]

Uiteenzetting over het GOC door de SDIS van het departement Nord in Brussel, op 14 september 2017

2017-10-06T13:21:49+02:00maandag 18 september 2017|werkgroep ALARM|

In Frankrijk worden operationele opleidingen i.v.m. de discipline “Gestion Opérationnelle et Commandemant” (Operationeel beheer en bevelvoering – GOC) voornamelijk georganiseerd in het kader van conversieopleidingen voor operationele beroepen; ze worden gegeven door leidinggevend personeel van de brandweer (onderofficieren en officieren). Elk niveau omvat verschillende waarde-eenheden die verworven moeten zijn om het beroep te kunnen uitoefenen. [...]

De operationele partners buigen zich over de verbindingsofficieren

2017-09-29T13:59:14+02:00vrijdag 15 september 2017|werkgroep ALARM|

Een van de eerste vaststellingen van het project is, dat de partners elkaar niet kennen. Over welke middelen beschikken het buurland en de tegenhanger van over de grens? geografische informatiesystemen, procedures en operationele middelen, noodplannen, ...   Een van de eerste acties die in het kader van het project werden uitgevoerd, was het bezoek van [...]

Onlineplaatsing van de ALARM-website ALARM en een model voor de follow-up, voor de partners

2018-01-15T11:28:13+01:00donderdag 14 september 2017|werkgroep ALARM|

  Het Centre informatique de la Province de Hainaut (CIH) en de Service Départemental d'Incendie Secours van Nord vergaderden meermaals om de ALARM-website - een onmisbaar communicatie-element voor het project - volledig uit te werken. Bovendien moeten de 26 partners de lopende werkzaamheden en hun toevertrouwde taken kunnen opvolgen; daarom werkte het CIH op verzoek [...]

Vergadering van de werkgroep “Betrokkenheid van de lokale overheden” op 7 september in Brugge

2018-01-15T11:30:33+01:00zondag 10 september 2017|werkgroep ALARM|

De groep bestudeerde de onderstaande elementen: het Franse "Plan communal de sauvegarde" (gemeentelijk urgentieplan), een dialectische aanpak om de draagwijdte van de tool beter te begrijpen (in de vorm van FAQ); de reglementering op het vlak van civiele veiligheid in Frankrijk en in België; de planning op gemeentelijk niveau aan Franse zijde, eerste stand van [...]

Naar een geïntegreerd risicobeheer

2018-01-02T11:52:39+01:00vrijdag 1 september 2017|werkgroep ALARM|

    Op 12 juli 2017 vergaderden de Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) van Nord en het Institut Scientifique de Service Public (ISSeP) om na te gaan hoe de werkzaamheden inzake geïntegreerd risicobeheer vorderden.       Woonden deze vergadering, in de lokalen van het ISSeP, bij: Mevrouw HAOUCHE Laurence, de heer Ali KHEFFI, [...]

Invoering van een grensoverschrijdende bestuursinstantie

2018-01-02T11:57:48+01:00zaterdag 15 juli 2017|werkgroep ALARM|

Na de eerste levensmaanden van het ALARM-project formuleerden de leden van de strategische stuurgroep in juli van dit jaar de volgende vaststelling: Er is op het vlak van civiele veiligheid geen gestructureerd Frans-Belgisch bestuur; De prefect van de Zone de défense et de sécurité Nord en de Belgische gouverneurs hebben de politieke wil geuit om [...]

Ontmoetingen met de partners om de grondslagen te leggen voor de operationele aanpak

2018-01-02T11:49:04+01:00zaterdag 1 juli 2017|werkgroep ALARM|

  Van november 2016 tot juli 2017 ontmoette de Service Départemental d’Incendie et de Secours van Nord, als projectleider, de verschillende operationele partners afzonderlijk om naar hun verwachtingen aangaande het ALARM-project te peilen. Deze ontmoetingen leverden verschillende werkstromen op: - gemeenschappelijke procedures implementeren, - een gemeenschappelijke operationele woordenschat implementeren, - beroepsgegevens gemeenschappelijk ter beschikking stellen, [...]

Voorbereiding van het startseminarie van het ALARM-project

2018-01-02T11:43:11+01:00dinsdag 31 januari 2017|werkgroep ALARM|

Het startseminarie van een project is een zeer belangrijk moment. Daarom vergaderden de leden van de strategische stuurgroep – de prefectuur van het departement Nord, de diensten van de provinciegouverneurs van Henegouwen en West-Vlaanderen, het European Forum for Urban Security, de Europese Metropool Rijsel en de Service Départemental d’Incendie et de Secours du Nord – [...]