De SDIS van Nord verwelkomt de Belgische officieren tijdens de opleidingssessie RCH3.

2017-10-06T13:25:18+02:00vrijdag 29 september 2017|werkgroep ALARM|

De Service départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) van Nord organiseert en realiseert een opleiding “Chemische risico’s”, “RCH3” genoemd, hoofd van de CMIC (Cellule Mobile Intervention Chimique – Mobiele cel Chemische interventie); deze loopt van 18 tot 22 september 2017 en van 2 tot 13 oktober 2017 in het Centre de Formation Départemental van Fort [...]

Uiteenzetting over het GOC door de SDIS van het departement Nord in Brussel, op 14 september 2017

2017-10-06T13:21:49+02:00maandag 18 september 2017|werkgroep ALARM|

In Frankrijk worden operationele opleidingen i.v.m. de discipline “Gestion Opérationnelle et Commandemant” (Operationeel beheer en bevelvoering – GOC) voornamelijk georganiseerd in het kader van conversieopleidingen voor operationele beroepen; ze worden gegeven door leidinggevend personeel van de brandweer (onderofficieren en officieren). Elk niveau omvat verschillende waarde-eenheden die verworven moeten zijn om het beroep te kunnen uitoefenen. [...]

De operationele partners buigen zich over de verbindingsofficieren

2017-09-29T13:59:14+02:00vrijdag 15 september 2017|werkgroep ALARM|

Een van de eerste vaststellingen van het project is, dat de partners elkaar niet kennen. Over welke middelen beschikken het buurland en de tegenhanger van over de grens? geografische informatiesystemen, procedures en operationele middelen, noodplannen, ...   Een van de eerste acties die in het kader van het project werden uitgevoerd, was het bezoek van [...]

Onlineplaatsing van de ALARM-website ALARM en een model voor de follow-up, voor de partners

2018-01-15T11:28:13+01:00donderdag 14 september 2017|werkgroep ALARM|

  Het Centre informatique de la Province de Hainaut (CIH) en de Service Départemental d'Incendie Secours van Nord vergaderden meermaals om de ALARM-website - een onmisbaar communicatie-element voor het project - volledig uit te werken. Bovendien moeten de 26 partners de lopende werkzaamheden en hun toevertrouwde taken kunnen opvolgen; daarom werkte het CIH op verzoek [...]

Vergadering van de werkgroep “Betrokkenheid van de lokale overheden” op 7 september in Brugge

2018-01-15T11:30:33+01:00zondag 10 september 2017|werkgroep ALARM|

De groep bestudeerde de onderstaande elementen: het Franse "Plan communal de sauvegarde" (gemeentelijk urgentieplan), een dialectische aanpak om de draagwijdte van de tool beter te begrijpen (in de vorm van FAQ); de reglementering op het vlak van civiele veiligheid in Frankrijk en in België; de planning op gemeentelijk niveau aan Franse zijde, eerste stand van [...]

Verbetering van de uitzendingen tussen Frankrijk en België

2018-01-02T11:50:46+01:00maandag 4 september 2017|Geen onderdeel van een categorie|

In een schrijven van 12 juli 2017 vroeg de SDIS van Nord de heer MORANT, Directeur van het Secrétariat Général pour l’Administration du Ministère de l’Intérieur (SGAMI Nord – Algemeen secretariaat voor de Administratie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken) naar de radiodekking van de Infrastructure Nationale Partagée des Transmissions (INPT – Gedeelde nationale infrastructuur [...]

Naar een geïntegreerd risicobeheer

2018-01-02T11:52:39+01:00vrijdag 1 september 2017|werkgroep ALARM|

    Op 12 juli 2017 vergaderden de Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) van Nord en het Institut Scientifique de Service Public (ISSeP) om na te gaan hoe de werkzaamheden inzake geïntegreerd risicobeheer vorderden.       Woonden deze vergadering, in de lokalen van het ISSeP, bij: Mevrouw HAOUCHE Laurence, de heer Ali KHEFFI, [...]

De provincie Henegouwen en veiligheid:

2017-09-29T11:11:12+02:00vrijdag 1 september 2017|Persoverzicht|

De veiligheid van de inwoners van de provincie staat centraal bij de activiteiten van de gouverneur en zijn diensten. In dat verband worden heel wat projecten ontwikkeld. Enkele voorbeelden: Om dit artikel te raadplegen op de website van service public fédéral intérieur