Na de eerste ontmoeting tussen CIH en SDIS van Nord, in oktober 2016, vergaderden het CIH-team en de vertegenwoordigers van de SDIS, met in het bijzonder de communicatieverantwoordelijke van de SDIS, op 16 december 2016 om de aspecten sociale netwerken en huisstijl pragmatisch aan te pakken. Dankzij de gesprekken konden de verwachtingen i.v.m. de verschillende functies van de website en de module projectbeheer duidelijker worden omschreven.
Om het technische team van het CIH beter te leiden en het alle elementen te bezorgen die het nodig heeft voor de homepagina, de functies van de website en de module projectbeheer, werd overeengekomen dat de projectleider voor het einde van het jaar verschillende elementen zal aanleveren (bestek, voorstellingen van de partners, ALARM-logo, domeinnaam die door de leden van de strategische stuurgroep werd gevalideerd, lijst met kernwoorden voor de zoekmachines van de website, …).

Het CIH zal het voorstel voor de homepagina afwerken zodra het alle elementen heeft ontvangen, en dit vóór 31 januari (datum van het startseminarie van het project).