Het voorproject ALARM voorziet dat het Centre Informatique du Hainaut de website van het ALARM-project creëert.

Op 20 oktober 2016 hadden Commandant Sébastien DESCAMPS en mevrouw Laetitia WADBLED van de SDIS 59 (projectleider) dan ook een afspraak met de heren Jean-François BEGHIN en Nicolas NAVEZ van het Centre Informatique du Hainaut, om de werkzaamheden aan te vatten.

Ze bestudeerden samen de verplichtingen die het INTERREG-programma voor de website van de projecten oplegt, en wisselden van gedachten over de invoering van een follow-uptool voor het ALARM-project.

Na deze ontmoeting worden de eerste ontwerpen gerealiseerd en het CIH zal nagaan welke mogelijkheden er zijn voor follow-uptools.