SDIS 59   

Op 12 juli 2017 vergaderden de Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) van Nord en het Institut Scientifique de Service Public (ISSeP) om na te gaan hoe de werkzaamheden inzake geïntegreerd risicobeheer vorderden.

 

 

 

Woonden deze vergadering, in de lokalen van het ISSeP, bij: Mevrouw HAOUCHE Laurence, de heer Ali KHEFFI, de heer Benjamin DWORNICZAK en mevrouw Isabelle MINET van het ISSeP en Commandant Sébastien DESCAMPS, de heer Franck COQUEL en mevrouw Laetitia WADBLED van de SDIS 59.

De verschillende punten die tijdens deze ontmoeting werden aangehaald, waren gebaseerd op de gegevens, bronnen en beroepen die de hulpverleningszones en de verschillende SDIS hadden overgemaakt, en op de parametrering van deze gegevens in de door het ISSeP aangekochte servers.

Tijdens deze vergadering werd beklemtoond hoe belangrijk het is om de “brandweergegevens” op elkaar af te stemmen om de verschafte gegevens juist te kunnen interpreteren. Het is onvermijdelijk om gemeenschappelijke delers te omschrijven en te bepalen welke voertuigen in Frankrijk en België gelijkwaardig zijn.

Daarom werd overeengekomen dat een vergadering zou worden georganiseerd om het operationele personeel te betrekken bij de beschouwingen van het ISSeP over de courante middelen (brandweerwagen, ladder, …) en de aangepaste middelen (tankautospuit, voorraad blusschuim, …).

Deze vergadering vindt plaats op vrijdag 29 september, in het ISSeP.

 

 

issep