Ambassadeurs van Europa: actief en efficiënt over de projecten communiceren

séminaire comm région HDF

Op 16 november 2017 organiseerde het Interreg V-programma France-Wallonie-Vlaanderen zijn jaarlijkse seminarie in de lokalen van de regio Hauts-de-France in Rijsel; verschillende vertegenwoordigers van het ALARM-project woonden dit evenement bij en konden zo hun kennis van de communicatiehulpmiddelen verder uitbreiden.

 

représentants ALARM au séminaire communication Interreg

 

Elisabeth BOULET, Regionaal adviseur van Hauts-de-France, mocht de spits afbijten en zij beklemtoonde het belang van communicatie bij Interreg-projecten. Deze projecten hebben vaak een negatief imago en het is voor de partners niet altijd evident om te communiceren, zeker niet over projecten die geen betrekking hebben op infrastructuren. Dit seminarie moest dus de partners van Europese projecten communicatiemiddelen geven.

Isabelle BOULET Conseillère régionale HDF

Sabrina CURZI, Coördinator Wallonie-Bruxelles International, nam het woord voor de autoriteit inzake programmabeheer. Ze wees op de grondslagen en citeerde Jean MONNET, een van de stichters van de Europese Unie: “Niets is mogelijk zonder mensen, niets is duurzaam zonder instellingen.” Volgens haar is het belangrijk dat de Interreg-partners over hun projecten communiceren, want “het is van het hoogste belang dat de Europese burgers weten wat er gedaan wordt en waarom”.

Daarna volgde de toespraak van Agnès MONFRET, hoofd van de eenheid Communicatie bij de Europese Commissie (DG REGIO), die er trots op was dat dit jaarlijkse evenement van het programma in het teken stond van de communicatie. Ze had vastgesteld dat er een tekort was aan perceptie van de regionale politiek, die door slechts een op de drie burgers gekend is. Daarom moet er beter gecommuniceerd worden, zeker bij de jongeren, want zij zijn de toekomst van het programma. Vervolgens maakte ze een stand van zaken van de taakverdeling bij het beheer van de programma’s (de Europese Commissie, het programma, de projecten). Ze sloot haar uiteenzetting af met enkele richtlijnen voor de “goede ambassadeur van Europa”: regels in acht nemen, trots zijn op de realisaties, de Europese Commissie erbij betrekken en “Young Interreg Volunteers” verwelkomen.

Agnes MONFRET

Franck SCHNEIDER, communicatieverantwoordelijke – Interreg Central Europe Programme ging dieper in op het belang en de doelstellingen van de communicatie. Hij legde uit waar het Interreg-programma in Centraal-Europa voor staat:

  • 146 miljoen burgersFranck SCHNEIDER
  • 246 miljoen euro
  • 76 regio’s en hun steden
  • 9 programma’s
  • 4 prioritaire thema’s
  • 10 doelstellingen

Vervolgens wees hij op de ingrediënten voor een goede communicatie:

  • onderzoek: hoe en waarom communiceren;
  • strategie: tactiek plannen om de doelgroep te bereiken;
  • creativiteit: de vorm dient de functie (tijdens de conceptie het doel niet vergeten)

Enkele van de vele tips die hij aan de toehoorders gaf: “Als u weet wat actueel is, creëert u betere verhalen om de interesse van de journalisten op te wekken.”

 

De voormiddag werd afgesloten met een debat met drie journalisten: Véronique AUGER (hoofdredacteur en presentatrice van “Avenue de l’Europe” op France 3), Alain GERLACHE (specialist internet, media, politieke communicatie en francofonie voor RTBF, TV5monde, VRT en “De Morgen”) en Rob HEIRBAUT (Europees correspondent voor VRT). Stuk voor stuk beklemtoonden ze hoe moeilijk het is om over Europese projecten te communiceren, vooral dan in de audiovisuele media, wat volgens hen gedeeltelijk te wijten is aan het feit dat de meeste journalisten de Europese instellingen onvoldoende kennen.

Op basis van een opiniepeiling via de applicatie sli.do konden de journalisten en toehoorders van gedachten wisselen over het thema communicatiedragers.

Na de middag waren er toespraken van Charlélie JOURDAN (medestichter en creatieadviseur bij Old Continent Agency) over creatieve en visuele communicatie, en van Alicia VAN COILLIE (verantwoordelijke sociale media van de website Punchline.be), die zich op praktische gevallen baseerde voor een gebruiksaanwijzing van de sociale media.

 

resume matinee seminaire communication Interreg  resume en dessin après midi

De verschillende toespraken staan op de website van het Interreg-programma: http://www.interreg-fwvl.eu/fr/repertoire/evenement-annuel-ambassadeurs-de-leurope-161117