Van 7 tot 9 november 2017 vond in Straatsburg het Salon Préventica veiligheid/beveiliging plaats.

Vier vertegenwoordigers van het ALARM-project namen op dinsdag 7 november aan dit salon deel.

 

Het eerste deel van de dag was gewijd aan gesprekken over Grensoverschrijdende samenwerking op het vlak van industriële, natuurlijke en antropogene risico’s.

 

  1. Voorstelling van de Frans-Duitse samenwerking

 

Tijdens dit rondetafelgesprek stelde Luitenant-kolonel Alex ROTH van SDIS 67 de Frans-Duitse samenwerking van de hulpdiensten voor. Deze samenwerking is in hoofdzaak gebaseerd op :

– De ondertekening, op 3 februari 1977, van een wederzijdse overeenkomst in geval van rampen of ernstige ongevallen

– Regelmatige gezamenlijke oefeningen

– Samenwerking en uitwisseling van goede praktijken over decontaminatiemiddelen voor CBRN

– De inwerkingstelling van de blusboot EUROPA 1 met een Frans-Duitse bemanning

– Het CRERF: het Centre rhénand’entraînement à la maîtrise des risquesfluviaux is een grensover­schrijdend opleidingscentrum gespecialiseerd in bestrijdingstechnieken voor de verschillende mogelijke binnenvaartrisico’s (averij aan schepen, chemische risico’s bij transport van gevaarlijke stoffen, brand aan boord, …), waarmee het veiligheidsniveau op de Rijn verhoogd moet worden.

 

 

Acteurs de la coopération transfrontalière au salon PREVENTICA

  1. Voorstelling van de Frans-Belgische samenwerking

 

Vervolgens werden de APPORT- en ALARM-projecten voorgesteld door:

  • Majoor Daniel JONAS, Directeur van het 112-centrum van de provincie Henegouwen, Officier bij de Reddingszone Henegouwen-Centrum
  • Yves VAN DE VLOET, Adviseur grensoverschrijdende samenwerking, EFUS
  • Luitenant-Kolonel Dominique JACQUES, SDIS 59
  • Chloé DERUYTER, Beleidsmedewerker ALARM-project (EMIZ Nord)

Aan de hand van een historisch overzicht van het APPORT-project werd de context van het ontstaan van de Frans-Belgische samenwerking uiteengezet: dankzij dit project kon de kennis van elkaars grondgebied verder worden ontwikkeld en vergrootte het bewustzijn dat doeltreffende, grensoverschrijdende samenwerking in noodsituaties uitermate belangrijk is. Steunend op het welslagen van dit project wilden de APPORT-partners hun samenwerking voortzetten en een nieuw project opstarten in het kader van het Interreg-programma France-Wallonie-Vlaanderen 2014-2020: het ALARM-project.

De werkstromen en doelstellingen van het ALARM-project werden uiteengezet door de partners van het project, die ook de vorderingen van het project toelichtten, met name: het ontstaan van een grensoverschrijdende governance, de opleidingen van officieren, seminaries voor verkozenen, enz.

 

Dit rondetafelgesprek was de gelegenheid om grensoverschrijdende Frans-Belgische en Frans-Duitse ervaringen te bespreken en te vergelijken.

 

Het tweede deel van de dag was gewijd aan het bezoek aan de blusboot EUROPA 1, met een tocht op de Rijn.

 

Bateau-pompe

In het kader van het INTERREG III-A-programma Boven-Rijn Centrum-Zuid financierden zes Franse en Duitse partners, maar ook de Europese Unie de bouw van blusboot EUROPA 1 – een multifunctioneel, snel nood- en bijstandsvaartuig dat veel meer kan dan een klassieke blusboot. De boot werd in januari 2008 in gebruik genomen en wordt ingezet binnen een interventieperimeter afgebakend door de Boven-Rijn, en in de havenzone van Straatsburg en de aangrenzende Duitse stad Kehl.

visite bateau-pompe   bateau-pompe 2