Een van de eerste vaststellingen van het project is, dat de partners elkaar niet kennen.

Over welke middelen beschikken het buurland en de tegenhanger van over de grens?

  • geografische informatiesystemen,
  • procedures en operationele middelen,
  • noodplannen, …

 

Een van de eerste acties die in het kader van het project werden uitgevoerd, was het bezoek van CTA/CODIS Nord en COZ Nord aan de Waalse en Vlaamse zonechefs en de chef van de 112-centrale. Het bezoek gold als startschot om elkaar te leren kennen en de communicatie tussen de Franse en Belgische hulpdiensten te verbeteren.

cta codis 59

Tijdens dit eerste levensjaar van het project wisselden de operationele partners en projectleiders tijdens vergaderingen van gedachten, wat hen dichter bij elkaar heeft gebracht.

Hierna volgen de prioritaire actiepunten die voortvloeien uit deze ontmoetingen:

– gemeenschappelijke procedures implementeren,

– een gemeenschappelijke operationele woordenschat implementeren,

– verschillende geografische informatiesystemen gezamenlijk maken,

– onderzoeken hoe de Franse en Belgische technische communicatiesystemen aangepast kunnen worden,

– de overheid bewustmaken voor de problematiek van de nationale wetgevingen,

– de bevolking sensibiliseren voor de bestaande risico’s en de manier waarop erop gereageerd moet worden.

 

Om in te gaan op de vraag naar een gezamenlijke opleiding en een gedeeld lexicon, zijn de operationele partners beginnen werken aan de invoering van het principe van de “verbindingsofficieren”.

Deze officieren zijn de schakel tussen de hiërarchie en de bevelsketen. Ze worden geïdentificeerd en aangesproken voor elke grensoverschrijdende interventie. Zij moeten de gepaste operationele middelen coördineren en aanwenden – een rol die des te pregnanter is daar er geen gedeelde databanken zijn.

Officier de liaison

De voorbije maanden werd aan alle brandweer- en hulpdienstnen van het departement en aan elke reddingszone gevraagd om die officieren te identificeren die deze opdracht toegewezen zouden krijgen. Deze laatsten krijgen een eerste informatie- en opleidingsdag vóór het einde van 2017, op de site van partner RPA Hainaut Sécurité

RPA hainaut sécurité